ورود / عضویت
01- خوش آمدگویی

توضیحات
همه ما به نحوی در یک یا چند زمینه تعصب داریم. با مشاهده این دوره آموزشی قدم به قدم با تعصبات شناختی آشنا شده ، اثر سوئی که بر روی کسب و کارتان می گذارند را خواهید شناخت و در نهایت یاد می گیرید که چطور آن ها را مدیریت و رفع کنید. عنوان اصلی : Unconscious Bias این مجموعه آموزش ویدیویی به مدت زمان 28 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم: مقدمه : خوش آمدگویی آشنایی با مبانی تعصبات غیر خود آگاه : تعصبات غیر خودآگاه چیست ؟ چرا تعصبات غیر خودآگاه در کسب و کار مهم است درک اینکه همه ما به نحوی متعصب هستیم صدمات تعصب شناسایی تعصبات غیر خودآگاه : آشنایی با تعصبات نسبی تعصب هاله تعصب ادراکی تعصب تایید تفکر گروهی سخن پایانی : آشنایی با مسیر پیش رو