دوره پرورش مربی آزمون های خود ارزیابی و منابع انسانی HR Human Resource management

برگزار کننده : دکتر محمد خدادادی شرکت در دوره : آنلاین ( میت ) مدت زمان دوره : ۲۷ جلسه ، ۶۰ ساعت مرور دوره : محتوای تصویری و صوتی ضبط شده پرسش و پاسخ و تمرین و عضویت در کانال تلگرامی دوره پشتیبانی مستقیم توسط پشتیبان دوره و برگزارکننده دوره امکان حضور در کمپ پایان دوره امکان دریافت گواهینامه حضور در دوره در صورت قبولی در آزمون امکان انجام مشاوره در یونی بست پس از دریافت گواهینامه تعداد آزمون های خود ارزیابی : 4 از 4 ( دیسک ، ام بی تی آی ، هالند ، نئو ) ( DISC , MBTI , OCEAN , RIASEC ) دسته بندی آموزش بین المللی : غیر فعال ( توسعه فردی ، مدیریت کسب و کار ، تخصصی مشاغل ) بررسی نتایج تست ها توسط مشاور : فعال هدایت و حمایت توسط پشتیبان : فعال امکان ارتقا بسته : دارد توسعه : 5 امتیاز بسته : 2

خرید دوره
Header illustration Header illustration
Hero media illustration Hero media illustration
Hero media Hero media

ویدیو دوره

Feature illustration Feature illustration top Feature illustration Feature illustration top
Feature 01 Feature 01

عنوان دوره

برگزار کننده : دکتر محمد خدادادی شرکت در دوره : آنلاین ( میت ) مدت زمان دوره : ۲۷ جلسه ، ۶۰ ساعت مرور دوره : محتوای تصویری و صوتی ضبط شده پرسش و پاسخ و تمرین و عضویت در کانال تلگرامی دوره پشتیبانی مستقیم توسط پشتیبان دوره و برگزارکننده دوره امکان حضور در کمپ پایان دوره امکان دریافت گواهینامه حضور در دوره در صورت قبولی در آزمون امکان انجام مشاوره در یونی بست پس از دریافت گواهینامه تعداد آزمون های خود ارزیابی : 4 از 4 ( دیسک ، ام بی تی آی ، هالند ، نئو ) ( DISC , MBTI , OCEAN , RIASEC ) دسته بندی آموزش بین المللی : غیر فعال ( توسعه فردی ، مدیریت کسب و کار ، تخصصی مشاغل ) بررسی نتایج تست ها توسط مشاور : فعال هدایت و حمایت توسط پشتیبان : فعال امکان ارتقا بسته : دارد توسعه : 5 امتیاز بسته : 2

Feature 01 Feature 01

برگزار کننده

استاد محمد خدادادی دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران ، مدیریت ارشد کسب و کار دانشکده کسب و کار grenoble فرانسه مدرس مهارت های نرم دارای مدارک آکادمیک و غیر آکادمیک ، در زمینه مدیریت ، کسب و کار ، روانشناسی ، اقتصاد ، فروش و بازاریابی ، فن بیان و سخنوری ، خودشناسی و جامعه شناسی برگرفته از اساتید بزرگ بین المللی و داخلی . بنیانگذار باشگاه کارآفرینان اوربست ؛ اکو سیستم یونی بست (استعداد یابی و مهارت آموزی بین المللی) رییس هییت مدیره شرکت تمل مشاور شغلی واقتصادی، با تجربه ای موفق در چند ده شغل تولیدی ، خدماتی و اجتماعی ، کارآفرین ، برگزارکننده صدها سمینار موفقیت ، خودارزیابی و کارآفرینی در سرتاسر ایران

Feature 01 Feature 01

اهداف دوره

مربی مي بايست بعد از اين دوره مدل های رفتاري و شخصیتی خويش را شناخته و توضيح دهد . مربی مي بايست بعد از اين دوره مدل های رفتاري و شخصیتی اطرافیان را شناخته و توضيح دهد. مربی مي بايست بعد از اين دوره بتواند مدل رفتاري و شخصیتی خود را با ديگران تطبيق دهد. مربی مي بايست بعد از اين دوره، ارتباط موثر با دیگران برقرار نمايد. مربی مي بايست بعد از اين دوره ، نکات تقویت و تعدیل خود را دانسته و مهارت های لازم را در این خصوص کسب نماید . مربی می بایست بعد از این دوره علت تضادهای بین فردی را بداند. مربی می بایست بعد از این دوره چهار تست یونی بست را براساس نمودار در خصوص هر فرد تحلیل نماید . مربی می بایست بعد از این دوره مشاغل مناسب هر فرد را براساس تحلیل تست ها مشخص نماید . مربی می بایست بعد از این دوره چالش های رفتاری و شخصیتی فرد در هر محیطی را پیش بینی نماید . مربی می بایست بعد از این دوره نسخه آموزشی مناسب در راستای پیشبرد شرایط کاری و شخصی برای هر فرد را تجویز نماید . مربی می بایست بعد از این دوره بتواند رشته تحصیلی و دانشگاهی مناسب برای هر فرد را مشخص نماید .

دوره پرورش مربی آزمون های خود ارزیابی و منابع انسانی HR Human Resource management

خرید دوره از طریق لینک زیر

تست رایگان DISC