نقره ای
نقره ای
قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دارای تست های رغبت سنجی ، شخصیت شناسی و مهارت شغلی ، دسترسی به 12 دسته آموزش های عمومی و تخصصی ، بهره مندی از مزایای فراباشگاه 

برنزی
برنزی
قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دارای تست های رغبت سنجی ، شخصیت شناسی و مهارت شغلی ، دسترسی به ۱ دسته آموزش های عمومی و تخصصی ،بهره مندی از مزایای فراباشگاه 

دوره ادوایزرها
دوره ادوایزرها
قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنچه در این دوره می آموزید :
  • (محتوای مربوط به دوره ادوایزر ها) با ذکر(حضوری و آنلاین)
  • مشاوره و پرزنتیشن
  • طرح درآمدزایی و پلکان موفقیت
  • بازاریابی و فروش تکمیلی
  • خلاقیت و نوآوری ، نقطه تمایز ، کارآفرینی
  • شناخت Resources ، capabilities ، competencies ، core competencies
  • شبکه سازی تکمیلی
  • فرهنگ سازمانی
  • ۶جلسه ۲۱ ساعت
 

 

بهداشت روان و شناخت بیماریها و درمان آن
بهداشت روان و شناخت بیماریها و درمان آن
قیمت: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
پارت اول تبدیل تهدید به فرصت(ویروس کرونا)، شناسایی ضمیر ناخودآگاه
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پارت دوم شناسایی مزاج روانی سالم،مزاج جسمانی سالم
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پارت سوم ارتباط با خالق
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پارت چهارم ارتباط با مخلوق و شناخت بیماریها
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پارت پنجم پرورش عشق و انرژی مثبت دوری از انرژی منفی و بیماری‌های آن
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پارت ششم علت بیمار شدن چیست؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پارت هفتم شناخت هوش هیجانی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
پارت هشتم بررسی شاخصه های سلامت
بسته تست ها
بسته تست ها
قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

این بسته فقط شامل تست های :

Holland

Mbti

neo

Disc

میباشد

آموزش زبان کودکان
آموزش زبان کودکان
قیمت: ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش زبان برای کودکان

پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR دوره دوم
پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR دوره دوم
قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان : پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR دوره دوم آغاز دوره ابتدای مهرماه مدت زمان دوره ۲۷ جلسه نحوه برگزاری : آنلاین برگزار کننده : استاد محمد خدادادی اهداف دوره مربیگری خودارزیابی HR: نمونه سرتیفکیت مبلغ دوره : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان فراگیران دوره که موفق به اخذ سرتیفکیت شوند ، پس از گذراندن دوره کارورزی و کسب مهارت ؛ می توانند به عنوان مربی خودارزیابی در اکو سیستم خودارزیابی تا اشتغال یونی بست مشغول به کار شوند .

برگزار کننده : استاد محمد خدادادی دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران ، مدیریت ارشد کسب و کار دانشکده کسب و کار grenoble فرانسه مدرس مهارت های نرم دارای مدارک آکادمیک و غیر آکادمیک ، در زمینه مدیریت ، کسب و کار ، روانشناسی ، اقتصاد ، فروش و بازاریابی ، فن بیان و سخنوری ، خودشناسی و جامعه شناسی برگرفته از اساتید بزرگ بین المللی و داخلی . بنیانگذار باشگاه کارآفرینان اوربست ؛ اکو سیستم یونی بست (استعداد یابی و مهارت آموزی بین المللی) رییس هییت مدیره شرکت تمل مشاور شغلی واقتصادی، با تجربه ای موفق در چند ده شغل تولیدی ، خدماتی و اجتماعی ، کارآفرین ، برگزارکننده صدها سمینار موفقیت ، خودارزیابی و کارآفرینی در سرتاسر ایران

اهداف دوره مربیگری خودارزیابی HR: مربی مي بايست بعد از اين دوره مدل های رفتاري و شخصیتی خويش را شناخته و توضيح دهد . مربی مي بايست بعد از اين دوره مدل های رفتاري و شخصیتی اطرافیان را شناخته و توضيح دهد. مربی مي بايست بعد از اين دوره بتواند مدل رفتاري و شخصیتی خود را با ديگران تطبيق دهد. مربی مي بايست بعد از اين دوره، ارتباط موثر با دیگران برقرار نمايد. مربی مي بايست بعد از اين دوره ، نکات تقویت و تعدیل خود را دانسته و مهارت های لازم را در این خصوص کسب نماید . مربی می بایست بعد از این دوره علت تضادهای بین فردی را بداند. مربی می بایست بعد از این دوره چهار تست یونی بست را براساس نمودار در خصوص هر فرد تحلیل نماید . مربی می بایست بعد از این دوره مشاغل مناسب هر فرد را براساس تحلیل تست ها مشخص نماید . مربی می بایست بعد از این دوره چالش های رفتاری و شخصیتی فرد در هر محیطی را پیش بینی نماید . مربی می بایست بعد از این دوره نسخه آموزشی مناسب در راستای پیشبرد شرایط کاری و شخصی برای هر فرد را تجویز نماید . مربی می بایست بعد از این دوره بتواند رشته تحصیلی و دانشگاهی مناسب برای هر فرد را مشخص نماید .

پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR3 دوره سوم
پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR3 دوره سوم
قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان : پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR دوره سوم آغاز دوره اواسط آبان مدت زمان دوره ۲۷ جلسه نحوه برگزاری : آنلاین برگزار کننده : استاد محمد خدادادی اهداف دوره مربیگری خودارزیابی HR: نمونه سرتیفکیت مبلغ دوره : ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان فراگیران دوره که موفق به اخذ سرتیفکیت شوند ، پس از گذراندن دوره کارورزی و کسب مهارت ؛ می توانند به عنوان مربی خودارزیابی در اکو سیستم خودارزیابی تا اشتغال یونی بست مشغول به کار شوند .

برگزار کننده : استاد محمد خدادادی دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران ، مدیریت ارشد کسب و کار دانشکده کسب و کار grenoble فرانسه مدرس مهارت های نرم دارای مدارک آکادمیک و غیر آکادمیک ، در زمینه مدیریت ، کسب و کار ، روانشناسی ، اقتصاد ، فروش و بازاریابی ، فن بیان و سخنوری ، خودشناسی و جامعه شناسی برگرفته از اساتید بزرگ بین المللی و داخلی . بنیانگذار باشگاه کارآفرینان اوربست ؛ اکو سیستم یونی بست (استعداد یابی و مهارت آموزی بین المللی) رییس هییت مدیره شرکت تمل مشاور شغلی واقتصادی، با تجربه ای موفق در چند ده شغل تولیدی ، خدماتی و اجتماعی ، کارآفرین ، برگزارکننده صدها سمینار موفقیت ، خودارزیابی و کارآفرینی در سرتاسر ایران

اهداف دوره مربیگری خودارزیابی HR: مربی مي بايست بعد از اين دوره مدل های رفتاري و شخصیتی خويش را شناخته و توضيح دهد . مربی مي بايست بعد از اين دوره مدل های رفتاري و شخصیتی اطرافیان را شناخته و توضيح دهد. مربی مي بايست بعد از اين دوره بتواند مدل رفتاري و شخصیتی خود را با ديگران تطبيق دهد. مربی مي بايست بعد از اين دوره، ارتباط موثر با دیگران برقرار نمايد. مربی مي بايست بعد از اين دوره ، نکات تقویت و تعدیل خود را دانسته و مهارت های لازم را در این خصوص کسب نماید . مربی می بایست بعد از این دوره علت تضادهای بین فردی را بداند. مربی می بایست بعد از این دوره چهار تست یونی بست را براساس نمودار در خصوص هر فرد تحلیل نماید . مربی می بایست بعد از این دوره مشاغل مناسب هر فرد را براساس تحلیل تست ها مشخص نماید . مربی می بایست بعد از این دوره چالش های رفتاری و شخصیتی فرد در هر محیطی را پیش بینی نماید . مربی می بایست بعد از این دوره نسخه آموزشی مناسب در راستای پیشبرد شرایط کاری و شخصی برای هر فرد را تجویز نماید . مربی می بایست بعد از این دوره بتواند رشته تحصیلی و دانشگاهی مناسب برای هر فرد را مشخص نماید .

طلایی
طلایی
قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دارای تست های رغبت سنجی ، شخصیت شناسی و مهارت شغلی ، دسترسی به تمام دسته آموزش های عمومی و تخصصی ، بهره مندی از مزایای فراباشگاه به همراه بسته پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR3 دوره سوم 

پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR4 دوره چهارم
پرورش مربی خودارزیابی و استعدادیابی HR4 دوره چهارم
قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره چهارم پرورش مربی آزمون های خود ارزیابی و منابع انسانی HR4 برگزار کننده : دکتر محمد خدادادی شرکت در دوره : آنلاین ( میت ) مرور دوره : محتوای تصویری و صوتی ضبط شده پرسش و پاسخ و تمرین و عضویت در کانال تلگرامی دوره پشتیبانی مستقیم توسط پشتیبان دوره و برگزارکننده دوره امکان حضور در کمپ پایان دوره امکان دریافت گواهینامه حضور در دوره در صورت قبولی در آزمون امکان انجام مشاوره در یونی بست پس از دریافت گواهینامه تعداد آزمون های خود ارزیابی : 4 از 4 ( دیسک ، ام بی تی آی ، هالند ، نئو ) ( DISC , MBTI , OCEAN , RIASEC ) دسته بندی آموزش بین المللی : غیر فعال ( توسعه فردی ، مدیریت کسب و کار ، تخصصی مشاغل ) بررسی نتایج تست ها توسط مشاور : فعال هدایت و حمایت توسط پشتیبان : فعال

تست رایگان DISC