ورود / عضویت
نقره ای
نقره ای
قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دارای تست های رغبت سنجی ، شخصیت شناسی و مهارت شغلی ، دسترسی به 12 دسته آموزش های عمومی و تخصصی ، بهره مندی از مزایای فراباشگاه 

برنزی
برنزی
قیمت: ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان

دارای تست های رغبت سنجی ، شخصیت شناسی و مهارت شغلی ، دسترسی به 4 دسته آموزش های عمومی و تخصصی ،بهره مندی از مزایای فراباشگاه