01- ورود به بحث

توضیحات
رهبران اجرایی یا رهبران سازمانی کسانی هستند که در سطحی بالاتر از مدیران میانی و مدیران سطح بالا قرار دارند. کسانی هستند که حتی می توانند عهده دار مناسب شغلی بسیار بالا نظیر نمایندگی مجلس و یا حتی ریاست جمهوری شوند. در این دوره آموزشی مدرس مجموعه مهارت ها و دانشی که برای تبدیل شدن به یک رهبر سازمانی مقتدر و جذاب نیاز دارید را طی مثالهای بسیار بسیار مفید ، علمی و کاربردی آموزش میدهد. عنوان اصلی : Developing Executive Presence این مجموعه آموزش ویدیویی به مدت زمان 1 ساعت و 5 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم : مقدمه : ورود به بحث چگونه در جمع خاص و موفق شویم؟ آشنایی با مفهوم حضور اجرایی : اسطوره های تاریخی در رهبری اجرایی رایج ترین اشتباهات رهبران چطور رهبر اجرایی خوبی باشیم ؟ مثالی از عملکرد رهبران اجرایی موفق تصحیح و توسعه الگوهای فکری : الگوهای تفکر رهبران با شخصیت اجرایی درمورد خودتان چگونه فکر می کنید؟ درمورد دیگران چگونه فکر می کنید؟ چه نوع تفکری در موردِ تکمیل کارها دارید تصحیح و بهبود الگوهای احساسی : الگوهای احساسی رهبران با شخصیت اجرایی با احساس و اثرگذار باشید تاثیرگذاری اولیه ی احساسی تصحیح و توسعه الگوهای عملتان : الگوهای عمل رهبران با شخصیت اجرایی برای معرفی شایسته خودتان چه می کنید؟ چه چیزی باید بگویید و آن را چگونه باید بگویید جمع بندی: اول، حضور موفق خودتان را تجسم کنید هدیه ای از حضور
تست رایگان DISC