01- خوش آمدگویی

توضیحات
خیلی اوقات دیگران نمی توانند شما را بخوبی درک کنند و به همین خاطر پی به ارزشمند بودن شما نمی برند. چنین اتفاقی در دنیای کسب و کار یک فاجعه است. با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور حضور پیدا کنید تا دیده شوید و چطور سخن گفته و رفتار کنید تا دیگران پی به ارزشمندی شما ببرند. مدرس دوره مطالب را به زبانی ساده و در حین بیان مثالهای واقعی به شما عزیزان یاد میدهد. عنوان اصلی : Learning to be Approachable این مجموعه آموزش ویدیویی به مدت زمان 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم: مقدمه : خوش آمدگویی کمی در رابطه با دیده شدن درست از منظر دیگران : چطور متوجه می شوید که از منظر دیگران درست دیده نشدید دیگران چطور شما را می بینند زبان بدن و نقش آن در درست دیده شدن پرورش دادن ذهنیت درست دیده شدن در خودتان خودتان را قابل دسترس تر کنید عملیاتی کردن درست دیده شدن : دیگران را مشارکت دهید چطور گفتگو را آغاز کنید چطور گفتگو در این مورد را با دیگران عمیق تر کنید چطور این کار را در فضای آنلاین انجام دهید چطور همگام با رشد شغلتان این کار را ادمه دهید
تست رایگان DISC