01- خوش آمدگویی

توضیحات
در محیط کسب و کار موقعیت های زیادی پیس می آید که باید سخنرانی کنید و یا اینکه سخنانی را در حضور جمعی از مدیران و همکاران ایراد کنید تا موجب شود شما از آنها متمایز گردید. با مشاهده این کورس آموزشی مهارت ها و دانش لازم برای ایراد سخنرانی های مختلف را در محیط کار کسب خواهید کرد. عنوان اصلی : Impromptu Speaking این مجموعه آموزش ویدیویی به مدت زمان 24 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم: مقدمه : خوش آمدگویی آشنایی با اهمیت سخنرانی فی البداهه : آشنایی با مبانی این موضوع چرا توانایی انجام سخنرانی های فی البداهه در محیط کار مهم است ؟ نمونه هایی از سخنرانی فی البداهه آموزش کسب مهارت های سخنوری : آماده شدن برای اینگونه سخنرانی ها زمانی که آماده نیستید چه کنید ؟ نمونه های تمرینی نکات و ترفندها آموزش کار بر روی موقعیت های ویژه
تست رایگان DISC