01- آشنایی با مبانی سخنرانی و ارائه

توضیحات
در این دوره آموزشی ایجاد و تقویت مهارت های آماده سازی و ایراد سخنرانی و ارائه در حضور جمع را یاد می گیرید. این مجموعه آموزش بسیار علمی و به صورت کاملا عملی سه فاز آماده سازی برای سخنرانی ، ایراد سخنرانی و فاز بعد از آن را شامل می شود. برخی از مطالب این دوره عبارتند از : - شناخت مخاطبانتان - نمایش اعتبارتان - تکنیک های از بین بردن فشارهای پیش از سخنرانی - شناخت بیشتر محیط سخنرانی - معرفی رئوس مطالب سخنرانی - یادگیری 5 تکنیک شروع سخنرانی - توسعه زبان بدن تان - مدیریت پرسش و پاسخ ها - دریافت فیدبک و . . . عنوان اصلی : Public Speaking Foundations این مجموعه آموزش ویدیویی به مدت زمان 1 ساعت و 3 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم: مقدمه : آشنایی با مبانی سخنرانی و ارائه آماده سازی سخنرانی تان : شناخت مخاطبان پیدا کردن دلیل لازم بودن سخنرانی شما ایجاد رئوس مطالب سخنرانی تان ایجاد کردن داستان و خط سیر سخنرانی آماده شدن برای سخنرانی : مقدمه بررسی اتاق یا سالن محل سخنرانی تست و گرم گرفتن با میکروفن مدیریت استرس های پیش از آغاز سخنرانی انجام تمرینات تنفسی ایراد سخنان آغازین یا شروع سخنرانی : ایجاد اعتبار برای خودتان آشنایی با 5 روش معمول شروع سخنرانی معرفی فهرست مطالبی که دربارۀ آن ها سخن خواهید گفت اجتناب از اشتباهات رایج در شروع سخنرانی آموزش انجام مرحله اصلی سخنرانی : تمرین دادن صدایتان اجتناب از کلماتی که بخوبی ادا نمی شوند تمرین زبان بدن استفاده صحیح از فضا و محیط آماده شدن برای اشکالات تکنولوژی ممکن به پایان بردن سخنرانی : مدیریت پرسش و پاسخ ها آشنایی با روشهای معمول و تست شده پایان سخنرانی دریافت فیدبک
تست رایگان DISC