Image

مدرس :

زهرا آقازیارتی فراهانی

دسته بندی :

توسعه فردی

امتیاز

ما در ارتباطات سطح بالای خود که هم قدرتمند باشدو هم نفوذ داشته باشد احتیاج به مهارت کاریزماتیک داریم .

ویدیو های آموزشی

کاریزما چیست و آیا می شود کاریزما بود؟

نظر یا امتیاز بدهید

تست رایگان DISC